Kalkkikivi – Ihalainen

Kalsiittisen kiteisen kalkkikiven louhinta käynnistyi Ihalaisella jo 1500-luvulla. Nyt avolouhos on 1,5 km pitkä ja 150 m syvä. Kalkkikiveä on arvioitu riittävän vielä 200 vuoden ajan.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Ki 2297
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Kivilajit, Teollisuus- ja rakennuskivet, Kaivosnäytteet
Löytöpaikka:  Lappeenranta, Ihalaisen louhos
Käyttökohde:  Kalkin raaka-aine
Näytteen koko:
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja: