Kalkkikivi, Brändö

Itämeren kalkkikivi eli kalkkimikriitti on Ahvenanmaalla yleinen lohkareina. Itämeren kalkkikivi on peräisin Selkämeren pohjan kalkkikivikerrostumista, jotka ovat paikoin yli 200 metriä paksuja. Fossiilien perusteella sen kerrostumisiäksi on määritetty noin 430 miljoonaa vuotta. Kerrostuminen ajoittuu ordovikikauteen. Ahvenanmaalla arvellaan aikoinaan esiintyneen kalkkikivilohkareita paljon runsaammin kuin nykyään. Niitä on kuitenkin käytetty satoja vuosia kalkinpolttoon ja se on vähentänyt lohkareiden määrää. Jo 1500-luvulla vietiin poltettua kalkkia Ahvenanmaalta satoja tonneja Tukholmaan. Kalkkikiven pinnan rapautuminen tekee lohkareista joskus veistoksellisen kiinnostavia luonnonkiviä.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Se 4123
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Kivilajit
Löytöpaikka: Brändö, Bjornholma
Käyttökohde: Keräily- ja koristekivenä, teollisuusmineraali
Näytteen koko: Pituus 18 cm
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: