Porfyyri

Siurusselän kalimaasälpäporfyyrissä erikokoisia kalimaasälpärakeita on hienojakoisessa pohjamassassa suhteellisen tasaisesti jakaantuneena.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:
Kokoelma:  Lapin alueen geonäyttely GTK:n Rovaniemen toimipisteessä
Näyteluokka:  Kivilajit
Löytöpaikka:  Siurusselkä, Sodankylä
Käyttökohde:  Koriste- ja rakennuskivenä
Näytteen koko:
Kuva:  Reijo Lampela
Lisätietoja:  Levy