Kalimaasälpä

Tammelan Torron alueella louhittiin pegmatiittia jo 1800-luvun alussa kvartsin saamiseksi lasinvalmistukseen. Pegmatiitin päämineraalit olivat mikrokliininen kalimaasälpä, kvartsi ja muskoviitti. Pegmatiitin karkean rakenteen ansiosta kvartsi puhdistettiin tuolloin käsipelillä, hakulla, maasälvästä ja kiilteistä lasin raaka-aineeksi. Tuolloin maasälpää ei vielä hyödynnetty. Nykyään maasälpää käytetään keraamisessa teollisuudessa.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Mi 843
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Mineraalit, Teollisuus- ja rakennuskivet
Kaava:  KAlSi3O8
Löytöpaikka:  Tammela, Torro
Käyttökohde:  Keraaminen teollisuus
Näytteen koko:
Lahjoittaja:  Ilkka Laitakari
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja: