Helsinkiitti

Helsinkiitti on albiitista ja epidootista koostuvan kivilajin paikallinen nimitys. Sitä tavataan Etelä-Suomen kallioperän ruhjeisissa ja muuttuneissa kohdissa. Kiven ruskea väri tulee hematiitista. Kiinteämmät tyypit sopivat korukiveksi. Muuten kivi kielii jo pelkällä olemassaolollaan, että sitä louhinnassa kohdattaessa tulee ongelmia. Helsingin kalliorakentajille helsinkiittiset kohdat ovat vaatineet erityistä huolellisuutta esim. tunnelien tukemisessa.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Ki 2641
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Kivilajit
Löytöpaikka:  Helsinki, Tattarinsuo
Käyttökohde:  Korukivi
Näytteen koko:  Näytteen leveys 39 cm
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja: