Harmotomi kaksoskide

Korsnäsin suljetun lyijykaivoksessa 198 metrin syvyydellä on muutaman metrin pituinen kideluola. Sen seiniä peittävät kauniit kiteet harmotomia, apofylliittiä ja kalsiittia. Harmotomi esiintyy myös harvinaisessa ristikaksosmuodossa. Kiteet ovat syntyneet isotooppi-ikämääritysten mukaan liitukaudella. Iältään ja mineraalikoostumukseltaan luola on Suomessa ainutlaatuinen. Luolan näytteitä kerättiin museokokoelmiin Suomeen ja lisäksi sitä päätynyt keräilijöiden vitriineihin. Korsnäsin kideluola on nyt osa veden täyttämää suljettua kaivosta.

Näytteen tiedot
Näytetunnus: Ko 740
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Mineraalit
Kaava: (Ba,K)1-2(Si,Al)8O16 × 6H2O
Löytöpaikka: Korsnäsin suljettu lyijykaivos Etelä-Pohjanmaalla
Käyttökohde: Museonäyte, keräilymineraali
Näytteen koko: Kiteen pituus 10 mm
Lahjoittaja: Tauno ja Rosa Paronen
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: Kaksoskide. Näytteen valkeat läpikuultamattomat kiteet ovat harmotomia. Keltaiset kiteet ovat apofylliittiä. Harmaa aines kiteiden pohjalla on savimineraaleja ja rikkikiisua.