Grauvakkaliuske

Grauvakkaliuskeet ovat metamorfoitunutta hiekkaa, jossa on ollut runsaasti maasälpiä ja kiillettä. Mutikon liuskeissa on sedimentin kerroksellisuus yhä näkyvissä.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Ki 2244
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Kivilajit
Löytöpaikka:  Kangasala, Mutikko
Käyttökohde:
Näytteen koko:  11 x 15 cm
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja: