Granuliitti

Lapin granuliittikaari on saanut nimensä sen tyypillisestä kivilajista granuliitista. Se on korkean metamorfoosiasteen kivilaji, jossa usein on kauniin punaisia granaattikiteitä. Lapin huuhdontakullan esiintymät sijaitsevat granuliittikaarella.

Näytteen tiedot
Näytetunnus: Ki 2283
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Kivilajit
Löytöpaikka: Inari
Käyttökohde:
Näytteen koko:
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: