Gabro

Vuolijoen gabroissa sijaitsee Otanmäen ilmeniitti-magnetiittimalmi. Gabroihin voi joskus liittyä merkittäviä malmiesiintymiä. Monet rakenteeltaan ja väriltään sopivat gabrot ovat lisäksi käyttökelpoisia rakennuskiviä. Otanmäen Fe-Ti-V-kaivoksen uudelleenavaamista ollaan suunnittelemassa vuosien 2018-2019 aikana.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Ki 2098
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Kivilajit
Löytöpaikka:  Vuolijoki
Käyttökohde:  Malmien isäntäkivi, rakennuskivi
Näytteen koko:
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: