Fourmarieriitti

Fourmarieriitti on punainen vesipitoinen lyijy-uraanioksidi. Uraanimineralien muuttumistulokset rapautumisvyöhykkeessä ovat usein räikeän värisiä. Tällaiset mineraalit ovat terveysriski säteilyn ja kemiallisten vaikutustensa kautta. Samalla ne kuitenkin ovat yksi tapa löytää uraanipitoisia kallioperän kohtia.

Näytteen tiedot
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näytetunnus:  Mi 362
Näyteluokka:  Mineraalit
Kaava:  PbU4O13·4H2O
Löytöpaikka: Eno, Pesävaara (tunnettu myös nimellä Mutkajuoni)
Käyttökohde:  Uraanimalmeja ilmentävä mineraali
Näytteen koko:  5 x 10 cm
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja:  Näytteessä punainen mineraali on fourmarieriittiä