Dioriitti

Dioriitti

Dioriitti, Ruskeala.

Näytteen tiedot
Näytetunnus: Ki 2093
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Kivilajit
Löytöpaikka: Ruskeala, Kaalamo, nyt Venäjän puolella Karjalassa
Käyttökohde: Rakennuskivenä
Näytteen koko:
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: