Dendriitti, Kiukainen

Dendriitit ovat saniais- tai puumaisia mineraalien kasvurakenteita. Joskus ne voivat muistuttaa muodoltaan myös kaksiulotteisia lumihiutaleita. Dendriitti nimi juontaa kreikan kielen sanasta Déndron, joka tarkoittaa puuta. Ne syntyvät rauta- ja mangaanipitoisen veden tunkeuduttua kiven kapeisiin rakoihin. Veden haihtuessa siihen liuenneet ainekset voivat joskus kiteytyä rakoon kasvimaisiksi kuvioiksi.

Näytteen tiedot
Näytetunnus: Mi 920
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Geologiset erikoisuudet
Kaava: Hydroksyylipitoinen rautaoksidi
Löytöpaikka: Kiukainen, Panelia
Käyttökohde: Kokoelmakivinä, koruina ja koriste-esineinä
Näytteen koko: Dendriitin pituus noin 12 cm
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: Näytteen dendriitti on värinsä perusteella todennäköisesti limoniittia. Lisätietoa dendriiteistä Mineralia lehdessä 1/2013.