Corycium enigmaticum

Corycium enigmaticum

Corycium enigmaticum -muodostumat ovat pussimaisia eloperäistä hiiltä sisältäviä rakenteita tummissa liuskekallioissa. Ne ovat vanhimpia Suomesta löydettyjä prekambrisen elämän jäänteitä yhdessä Tervolan kalkkikivien stromatoliittirakenteiden kanssa.  Näiden 2–30 cm pitkien rakenteiden oletetaan syntyneen alkeellisen mikrobitoiminnan tuottaman orgaanisen aineksen tarttuessa savikokkareiden pintaan niiden pyöriessä vedenalaisessa mutavyöryssä. Niiden oletetaan olevan prekambriselta ajalta peräisin ja niiden iäksi on arvioitu runsaat 1 900 miljoonaa vuotta. Isotooppitutkimuksilla on havaittu renkaiden hiilen liittyvän eloperäiseen toimintaan, vaikka itse rakenteet eivät fossiileja olekaan. Kysymyksessä on ns. kemiallinen fossiili.

Näytteen tiedot
Näytetunnus: Se 4030
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Geologiset erikoisuudet
Löytöpaikka: Tampere, Aitolahti
Näytteen koko:  55 x 14 cm (kuvassa vain osa näytteestä)
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: