Baryytti

Korkean ominaispainonsa (4,5) ansiosta baryytti on tärkeä teollisuusmineraali. Sitä käytetään öljy- ja kaasuesiintymien porauksissa painoaineena. Lisäksi sitä tarvitaan lasiteollisuudessa.

Näytteen tiedot
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näytetunnus:  Mi 929
Näyteluokka:  Mineraalit
Kaava:  BaSO4
Löytöpaikka:  Inari, Lemmenjoki, Morgamniva
Käyttökohde:  Teollisuusmineraali
Näytteen koko:
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja: