Arseenikiisu

Arseenikiisu on kullanetsijöiden vihjemineraali. Myös itse arseenikiisussa voi olla merkittäviä määriä kultaa. Luhangan arseenikiisuja on käytetty kullanetsintään. Ympäristölle kalliosta rapautuvat arseenikiisurakeet ovat uhka myrkyllisyytensä takia. Kivinäytteiden vaarallisuudessa arseenikiisun rapautumistuotteet ovat kärjessä.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Mi 131
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Mineraalit, Malmimineraalit
Kaava:  FeAsS
Löytöpaikka:  Luhanka
Käyttökohde:  Kulta esiintyy usein arseenikiisun yhteydessä
Näytteen koko:
Lahjoittaja:  Paunu Oivanen
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja: