Arkosiitti, Suoniemi

Arkosiitti on metamorfinen huomattavasti maasälpiä sisältävä hiekkakivi, arkoosi. Hiekan alkuperäinen kerrostumisrakenne on joskus hyvin säilynyt.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Ki 2001
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Kivilajit
Löytöpaikka:  Suoniemi, Mauri
Käyttökohde:
Näytteen koko:  5 x 12 cm
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja: