Appiniitti, Palokivalo

Appiniitit ovat erikoinen vasta viime vuosikymmeninä laajemmin tutkittu syväkivien ryhmä. Lapista niitä on tutkinut ja raportoinut laajimmin malmigeologi Tapani Mutanen. Appiniitit ovat usein dioriittia muistuttavia mutta ne ovat tunkeutuneet maankuoreen hieman samaan tapaan kuin kimberliittipiiput tai karbonatiitti-intruusiot. Geologeja appiniitit kiinnostavat, koska niihin voi liittyä malmimineralisaatioita.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:
Kokoelma: Lapin alueen geonäyttely GTK:n Rovaniemen toimipisteessä
Näyteluokka: Kivilajit
Löytöpaikka: Rovaniemi, Kultamaa, Palokivalo
Käyttökohde:
Näytteen koko:
Kuva: Reijo Lampela
Lisätietoja: