Antofylliittiasbesti

Tuusniemen Paakkilassa toimi vuosina 1904 – 1975 asbestilouhos. Louhittava aines oli antofylliittiasbestia. Louhos on nyt suljettu ja maisemoitu. Kivinäytteiden aiheuttamista terveyshaitoista asbestimaisten kuitumaisten mineraalien kerääntyminen keuhkoihin on yksi vaarallisimmista.

Näytteen tiedot
Näytetunnus: Mi 736
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Mineraalit
Kaava: (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2
Löytöpaikka: Tuusniemi, Paakkila
Käyttökohde: Asbesti oli tärkeä teollisuusmineraali, kunnes huomattiin sen olevan terveydelle erittäin vaarallista ja sen käyttö kiellettiin kokonaan Euroopassa.
Näytteen koko:
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: