Akaattilevy

Sääksjärven meteoriittikraatterin kivien kaasurakkuloissa tavattavat akaatit ovat syntytavaltaan kansainvälisestikin katsottuna erikoisuuksia. Kraatteri syntyi noin 600 miljoonaa vuotta sitten taivaankappaleen törmätessä Satakunnan kallioperään. Sulaneen kiven kaasurakkuloihin saostui kuituista kvartsia eli akaattia pohjaveteen liuenneesta piiaineksesta. Akaatit ja vastaavat kvartsin piilokiteiset muodot ovat Suomen prekambrisessa peruskalliossa muuten äärimmäisen harvinaisia.

Näytteen tiedot
Näytetunnus: Ko 849
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Jalo- ja korukivet
Kaava: SiO2
Löytöpaikka: Kokemäki, Karhiniemen sorakuoppa
Käyttökohde: Korukivi
Näytteen koko: 76 x 76 x 12,7 mm
Lahjoittaja: Heikki Koivisto
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: Levy