Akaatti, Kokemäki

Sääksjärven meteoriittikraatterin kivien kaasurakkuloissa tavattavat akaatit ovat syntytavaltaan kansainvälisestikin katsottuna erikoisuuksia. Kraatteri syntyi noin 600 miljoonaa vuotta sitten taivaankappaleen törmätessä Satakunnan kallioperään. Sulaneen kiven kaasurakkuloihin saostui kuituista kvartsia eli akaattia pohjaveteen liuenneesta piiaineksesta. Akaatit ja vastaavat kvartsin piilokiteiset muodot ovat Suomen prekambrisessa peruskalliossa muuten äärimmäisen harvinaisia.

Näytteen tiedot
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näytetunnus:  Ko 928
Näyteluokka:  Jalo- ja korukivet
Kaava:  SiO2
Löytöpaikka:  Kokemäki, Kauvatsa
Käyttökohde:  Korukivi
Näytteen koko:  Pituus 23 cm
Lahjoittaja:  Erkki Halme
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja:  Sääksjärven akaattien gemmologisista ominaisuuksista lisää sivuilla 45-51 tutkimusraportissa.