Aallonmerkkejä hiekkakivessä, Brändö

Aallonmerkkejä hiekkakivessä

Ahvenanmaan hiekkakivilohkareiden lohkopinnoilla näkee joskus selviä aallonmerkkejä. Ne kertovat veden virtauksesta jotunisedimenteissä. Lohkareiden tulkitaan kulkeutuneen Ahvenanmaalle Perämeren pohjan laajoista jotunihiekkakiven esiintymistä.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Se 4001
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Geologiset erikoisuudet
Löytöpaikka:  Brändö
Käyttökohde:  Koristekivi, kokoelmanäyte
Näytteen koko:  18 x 17 x 2 cm
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja: