Artikkelit

GTK:n geologisen näyttelyn kivinäyte.
Graniittiporfyyri
Graniittiporfyyri on juonina esiintyvä kivilaji. Suomessa porfyyriä…
Plagioklaasiporfyriitti, Narila, Juva. GTK:n geologisen näyttelyn kivinäyte.
Plagioklaasiporfyriitti
Plagioklaasiporfyriitti on metamorfoitunutta vulkaanista kiveä.…