Entries by Jari

Pyhäsalmen malmia

Pyhäsalmen kaivoksen malmissa on kuparikiisua, sinkkivälkettä ja rikkikiisua. Kaivos oli Euroopan syvin, 1400 m. Kaivostiloille on suunniteltu monenlaista hyötykäyttöä. Näytteen tiedot Näytetunnus: Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely Näyteluokka:  Kaivosnäytteet Löytöpaikka:  Pyhäsalmen kaivos Käyttökohde:  Kupari- ja sinkkimalmi Näytteen koko: Kuva:  Jari Väätäinen Lisätietoja:  0,8 % Cu, 2,2 % Zn

Rapakivi

Rapakivigraniittia esiintyy Etelä-Suomessa laajoina kallioalueina. Rapakivi nimi on käytössä kaikissa kielissä. Nimi tulee eräiden rapakivityyppien helposta rapautumisesta. Toisaalta Suomen rapakivestä on kyetty louhimaan maailman suurin monoliitti 1800-luvulla Pietariin. Se on säilynyt rapautumatta nykypäiviin. Näytteen tiedot Näytetunnus:  Ki 2030 Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely Näyteluokka: Kivilajit Löytöpaikka: Lapinjärvi Käyttökohde: Rakennuskivenä Näytteen koko: Kuva: Jari Väätäinen Lisätietoja:

Rikkikiisukide

Rikkikiisukuutiot ovat uusien kiviharrastajien ensimmäisiä hankintoja kivimessuilta. Varsinkin dolomiittisissa kalkkikivissä rikkikiisu voi kasvaa suuriksi säännöllisiksi kuutioiksi. Suomessa niitä on tavattu esimerkiksi Alatornion Kalkkimaan kalkkikivilouhoksesta. Rikkikiisun toinen nimi pyriitti tulee kreikan sanasta pyrites, joka tarkoittaa tulta. Tulentekoon tarvittava kipinä saatiin aikoinaan iskemällä rikkikiisukappaletta terästä vasten. Näytteen tiedot Näytetunnus: Mi 915 Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely Näyteluokka: Mineraalit, Malmimineraalit, […]

Rodoniitti, raakakappale

Rodoniitti on pyrokseeniryhmän mineraali, mangaanisilikaatti. Suomen parhaat esiintymät ovat Etelä-Pohjanmaalla Ylistarossa vanhassa Vittingin rautakaivoksessa. Synnyltään rodoniitti on alunperin kemiallista mangaanisaostumaa, jota on kerrostunut prekambrisen meren pohjalle. Metamorfoosi muutti mangaanisaostumia kvartsin läsnäollessa rodoniittikiveksi, joka soveltuu erinomaisesti korukiveksi. Näytteen tiedot Näytetunnus:  Ko 854 Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely Näyteluokka:  Jalo- ja korukivet, Mineraalit Kaava:  MnSiO3 Löytöpaikka:  Ylistaro, Vittinki […]

Rodoniitti, pyöröhionta

Rodoniitti on pyrokseeniryhmän mineraali, mangaanisilikaattia. Suomen parhaat esiintymät ovat Etelä-Pohjanmaalla Ylistarossa vanhassa Vittingin rautakaivoksessa. Synnyltään rodoniitti on alunperin kemiallista mangaanisaostumaa, jota on kerrostunut prekambrisen meren pohjalle. Metamorfoosi muutti mangaanisaostumia kvartsin läsnäollessa rodoniittikiveksi, joka soveltuu hyvin korukiveksi. Näytteen tiedot Näytetunnus: Ko 855 Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely Näyteluokka: Jalo- ja korukivet, Mineraalit Kaava: MnSiO3 Löytöpaikka: Ylistaro, Vittinki Käyttökohde: […]

Rubelliitti

Haapaluoman pegmatiittilouhokselta on löytynyt kauniita litiumpitoisia mineraaleja. Kuvan näytteessä on punaista turmaliinia, rubelliittia. Väriltään myös punertavat kiillemineraalit ovat litiumkiillettä, lepidoliittia. Louhos on ollut suljettu pitkään mutta paikallinen Lapuan kivikerho siirtää vuosittain kivikasoja kiviharrastajien toiminnan edistämiseksi. Paikasta on tullut Kaatialan, Eräjärven ja Outokummun ohella tärkeä mineraaliturismin kohde. Näytteen tiedot Näytetunnus:  Mi 658 Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely Näyteluokka: […]

Ruusukvartsi

Ruusukvartsiksi on väriltään vaaleanpunainen kvartsimuunnos. Näytteen tiedot Kokoelma:  GTK:n Kuopion toimipisteen aulan geonäyttely Näyteluokka: Jalo- ja korukivet Kaava:  SiO2 Löytöpaikka:  Kolari Käyttökohde:  Koru- ja koristekivenä Näytteen koko:  Pituus 10 cm Kuva:  Ari Nyyssönen Lisätietoja:

Ruusukvartsi, Kankaanpää

Kankaanpään Venesjärven pegmatiitista on louhittu korukäyttöön soveltuvaa ruusukvartsia. Esiintymä löytyi venesjärveläisen Olavi Niemisen Satakunnan malminetsintäkilpailuun vuonna 1968 lähettämän kvartsilohkareen perusteella. Pegmatiitin käyttöä kvartsin ja maasälvän hankintaan on myös selvitetty. Monissa Suomen graniittipegmatiiteissa esiintyy ruusukvartsia, mutta vain harvoissa punainen väri on tarpeeksi voimakas soveltuakseen koristekäyttöön. Näytteen tiedot Näytetunnus:  Mi 955 Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely Näyteluokka:  Jalo- […]

Ruusukvartsi, pyöröhionta

Kaatialan pegmatiittilouhoksen vanhoista jätekivikasoista löytyy yhä korukivikäyttöön sopivia kvartseja ja kirjomaasälpää. Ruusukvartsin väri on harvoin niin voimakas, että siitä voidaan hioa niin pieniä kiviä kuten kuvassa. Ruusukvartsin väri aiheutuu mikroskooppisista neulasista kuten sinikvartsista. Ruusukvartsissa ne ilmeisesti ovat booripitoisia silikaattimineraaleja. Näytteen tiedot Näytetunnus: Ko 901 Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely Näyteluokka: Jalo- ja korukivet, Mineraalit Kaava: SiO2 Löytöpaikka: […]

Ruusukvartsi, viistehiottu

Kuortaneen Kaatialan pegmatiittilouhoksesta saatiin jo louhoksen toimintavuosina varsinkin 1960-luvulla koruteollisuuden käyttämää ruusukvartsia. Louhoksen lopetettua toimintansa kiviharrastajat ovat etsineet jätekivikasoista keräilymineraaleja ja korukiviä. Ruusukvartsi on joskus laadultaan niin läpikuultavaa, että se soveltuu myös viistekiveksi. Yleensä ruusukvartsi hiotaan pyörtöhionnalla laakeiksi napeiksi. Kivi on Tauno Parosen hioma. Näytteen tiedot Näytetunnus: Ko 323 Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely Näyteluokka: Jalo- […]

Ruusukvartsi

Kankaanpään Venesjärven pegmatiitista on louhittu korukäyttöön soveltuvaa ruusukvartsia. Esiintymä löytyi venesjärveläisen Olavi Niemisen Satakunnan malminetsintäkilpailuun vuonna 1968 lähettämän kvartsilohkareen perusteella. Pegmatiitin käyttöä kvartsin ja maasälvän hankintaan on myös selvitetty. Monissa Suomen graniittipegmatiiteissa esiintyy ruusukvartsia, mutta vain harvoissa punainen väri on tarpeeksi voimakas soveltuakseen koristekäyttöön. Näytteen tiedot Näytetunnus:  Mi 954 Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely Näyteluokka:  Jalo- […]

Sakatin malmia

Sakatin Cu-Ni-PGE sulfidimalmi löytyi 2009. Esiintymässä on massiivista sulfidimalmia ja pirotteena esiintyvää. Löytöä on pidetty yhtä merkittävänä kuin Petsamon Kolosjoen nikkelimalmin löytöä lähes sata vuotta sitten. Näytteen tiedot Näytetunnus: Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely Näyteluokka: Kaivokset Löytöpaikka: Sodankylä, Sakatti Käyttökohde: Nikkeli- ja kuparimalmi Näytteen koko: Kuva: Jari Väätäinen Lisätietoja: Kuva on otettu kiillotetun halkaistun kairasydämen pinnasta